Reakcje organizmu w odpowiedzi na terapię czaszkowo-krzyżową

08 czerwca 2021

 „Niekiedy podczas terapii czaszkowo-krzyżowej mogą powrócić stare objawy lub może nastąpić zaostrzenie już istniejących – co wskazuje na to, że w ciele zachodzi reorganizacja. Te nagłe reakcje, nazywane kryzysem w leczeniu, mogą świadczyć o dążeniu ciała, by rozproszyć uszkodzenie lub traumę (…).” Mądrość ciała, Michael Kern

 

 Możliwe odczucia pacjenta w trakcie terapii: odprężenie, ból, ciepło/zimno, mrowienie, drżenie, drętwienie, pulsowanie, pieczenie, ciągnięcie, szarpanie, reakcje emocjonalne (np.: radość, śmiech, złość, smutek, płacz), senność, kołatanie serca, podniesione ciśnienie krwi, tętno i inne subiektywne doznania.

 

 Możliwe do przewidzenia reakcje organizmu pacjenta po terapii: relaks, odprężenie, senność, dezorientację, drżenie ciała, bóle i zawroty głowy, mroczki przed oczami, uczucie zmęczenia i rozbicia w tym np. gorączka, biegunka, wymioty, wszelkie reakcje emocjonalne i inne subiektywne doznania. Niektóre reakcje organizmu mogą utrzymywać się do 72h.

 

 Czy trzeba w ogóle coś czuć w takcie terapii lub po niej? Nie, i to też jest ok.

 

 

#reakcjeorganizmu #terapiaczaszkowokrzyzowa #viscerakm